Договір – оферта
Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет holosuy.com (далі – сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією ГО «Голосуй», далі іменується «ГО», в особі голови правління Павличко Богдани Михайлівни що діє на підставі Статуту, укласти договір безповоротної фінансової допомоги (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція ГО, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок ГО.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність ГО для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність ГО грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності ГО.

Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.

Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом ГО використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4. Благодійник і ГО, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5. Права та обов'язки ГО:

5.1. ГО має право:

– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;

- Без погодження з Благодійником міняти напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності ГО;

– Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати ГО, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Організація зобов'язана:

– У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

6. Права Благодійника:

– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування;

7. Місце проведення публічного збору коштів:

Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність ГО, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням ГО.

8. Термін збору коштів:

Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений ГО.

9. Порядок використання благодійних пожертвувань:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності ГО. ГО розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані ГО Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

10. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.

11. Порядок загального доступу до фінансових звітів ГО:

Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.

Інша інформація представляється ГО у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

12. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

13. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини ГО або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника ГО можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.


Made on
Tilda